Việt Nam English

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KÉP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Dưới đây là thông tin chi tiết về chương trình nghiên cứu kép ngành công nghệ thông tin tại Đức, mời các bạn cùng tìm hiểu!

YÊU CẦU HỒ SƠ

 • Có bằng TNPTTH
 • Tuổi từ 18 -28.
 • Bạn được gọi tuyển sinh vào một trường Đại Học
 • Có kiến thức môn toán học, vật lý và có khả năng tư duy tốt
 • Không mắc bệnh truyền nhiễm
 • Không vi phạm pháp luật

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Học viên được đào tạo về các chủ đề sau:

 • Toán học: Toán học là cơ sở của tất cả quy trình Công nghệ thông tin và đóng vai trò quan trọng trong Công nghệ thông tin. Các môn học như Đại số, Tính toán, Lý thuyết xác suất,…
 • Vật lý kỹ thuật: Ngoài toán học, vật lý cũng là một môn học quan trọng trong ngành Công nghệ thông tin, những điều cơ bản được dạy như cơ học, điện động lực học,trạng thái rắn hoặc vật lý lượng tử.
 • Tin học: bạn sẽ được học những điều cơ bản về hệ thống số, học thuật toán và cấu trúc dữ liệu, học cách phát triển và áp dụng phần mềm vào cấu trúc máy tính và hệ điều hành nào
 • Kỹ thuật điện: các môn học như cơ học, vật liệu, thành phần, lý thuyết hệ thống, phân phối năng lượng điện và các lĩnh vực liên quan.
 • Hệ điều hành: Bạn sẽ được biết về Hệ điều hành là gì? Tỷ lệ phần cứng với phần mềm là gì? Máy tính được xây dựng như thế nào? Hệ thống nhúng và mạng máy tính là gì?

MỨC LƯƠNG(TRONG NGHIÊN CỨU KÉP)

Bạn nhận được mức lương tùy vào từng công ty. C