Việt Nam English

Doanh nhân

  • Chương trình nhận thẻ xanh Châu Âu bằng đầu tư bất động sản tại Síp

    Chương trình nhận thẻ xanh Châu Âu bằng đầu tư bất động sản tại Síp

    Với sự mở rộng của quá trình toàn cầu hóa, định cư và nhập quốc tịch theo chương trình đầu tư trở thành chủ đề ngày càng được quan tâm đặc biệt bởi các doanh nghiệp và các nhà đầu tư quốc tế. Châu Âu là khu vực được tìm kiếm nhiều nhất với nhu cầu nhập cư, chiếm hơn một nửa trên tổng số đơn nhập cư trên toàn cầu.

    Xem thêm